Reklam
Reklam
Ezher Haber Sitesi- 16 Ocak 2022, Pazar

VATAN İÇİN TEK YÜREK OLMAK…

8 Şubat 2017
3.070 kez okundu

Sevgili Edirneliler ! son zamanlarda bir çok terör örgütünün halkımız üzerinde oluşturmaya çalıştıkları korku sarmalından neleri hedeflediklerini biliyor, yaşam tarzları üzerinden de çatışma zemini aradıklarını görüyoruz. İçten ve dıştan yapılan hainlikleri ve saldırıları artık gün yüzüne çıkmıştır. Milletimizi çekmeye çalıştıkları kavga ortamı  onlara verilmeyecektir. Provokasyonlara gelmeyeceğiz inşa Allah…

Özellikle yeni yıla girdikten bir saat sonra bir eğlence merkezine yapılan saldırı üzerinden bazı yazılar ve tespitlerden birini sizlerle paylaşmak istiyorum.

“ İnsanımızın farklı yaşam biçimleri arasındaki fay hatlarını harekete geçirerek ülkemizi bir kargaşa ve çatışma ortamına sürüklemeyi hedefleyen İstanbul Ortaköy’deki vahşi katliam sonrasında; dengeli, sağduyulu ve doğru bir tavır sergileyebilmek için Hz. Ömer’in (r.a.) yaşadığı şu olayı iyi tahlil etmeliyiz:

Hz. Ömer zaman zaman geceleyin Medine sokaklarında gezerdi. Bir gece, bir kişinin evinde şarkı söylediğini işitti. Ev sahibinden izin almadan içeri girdi ve içki içerek eğlenmekte olan adama:

-“Ey Allah’ın düşmanı! Kendisine isyan ederken Allah’ın seni insanların gözünden gizleyeceğini mi sandın?” dedi. Bunun üzerine adam şunları söyledi:

-“Ey Müminlerin Emîri! Acele karar verme. Çünkü ben Allah’a bir konuda isyan ederken sen üç konuda isyan etmektesin. Zira Allah Teâlâ;

 “İnsanların ayıplarını araştırıp-gizliliklerini açığa çıkarmayınız!” (Hucurât 49/12) buyurmaktayken sen merak edip-tecessüste bulundun. Allah Teâlâ:

 “Evlere kapılarından giriniz!” (Bakara 2/189) buyurmuşken; sen evime, kapıdan girmedin. Allah Teâlâ:

“Sizin olmayan evlere izin istemeden, aile efradına selam vermeden girmeyiniz.” (Nur 24/27) buyurmuşken sen bunu da çiğnedin!” dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a) ona:

-“Eğer seni affedecek olursam, sen de beni affeder misin?” dedi.

Onun “Evet!” demesi üzerine de onu affetti.

Sonra Hz. Ömer elbisesiyle ağzını kapatıp ağlayarak çıktı. Dışarıda kendi kendine şöyle diyordu:

-“Eğer Rabbi onu bağışlamazsa, annesi Ömer’in matemini tutsun! Bu ihtiyar, yaptığı işi ailesinden bile gizliyordu. Bundan böyle ‘Nasıl olsa Ömer beni gördü!’ diyerek bu işi hiç terk etmeyecektir.”

Bu ihtiyar bir süre Hz. Ömer’in meclislerine gelmedi. Nihayet bir gün kendisini gizleye gizleye gelip cemaatin son saflarından birine oturdu. Onun gelişini gören Hz. Ömer (r.a)

-“Şu ihtiyarı bana getirin!” dedi. Birisi kalkıp o ihtiyarın yanına giderek ona:

-“Müminlerin Emîri yanına gelmeni istiyor” dedi.

İhtiyar, Hz. Ömer’in kendisine bir ceza vermesinden korkarak yavaş hareket ediyordu. Ömer (r.a):

-“Yaklaş, yaklaş!” diyerek onu yanına oturttu. Sonra kulağına eğilip ona:

-“Muhammed’i hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki o gece gördüklerimi hiç kimseye söylemiş değilim. Aynı şekilde o sırada yanımda bulunan İbn Mes’ud da bunlardan hiç kimseye bahsetmemiştir”dedi. Bunun üzerine o da Hz. Ömer’in kulağına şunları söyledi:

-“Ey Müminlerin Emîri! Muhammed’i hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki ben de o geceden beri, görmüş olduğunuz o işe hiç yanaşmadım.” 

Bunları işiten Hz. Ömer (r.a) yüksek sesle tekbir getirdi. Sebebini kimse anlamış değildi (M. Yusuf el-Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 2/453-454).

Evet, Allah içkiyi haram kılınca, müminler “işittik ve itaat ettik” deyip hemen içkiyi terk etmişlerdi. Ama alışkanlıklarından bir çırpıda vazgeçmeyi başaramayanlar da vardı. Nitekim yukarıdaki örnekten anlıyoruz ki, bazı insanlar bu konuda zorlanmışlardı. Hz. Ömer (r.a) bu nahoş hadiseden hiç kimseye söz etmeyip onu gizleyerek, bu ihtiyarın hatasından tövbe etmesine imkân tanımıştı ki, esas olan da bu sonuca ulaşmaktır. Netice olarak ; İslâm, insanları günah batağına itmez, arındırır; öldürmezdiriltir

Çok profesyonelce gerçekleştirdiği ve çok boyutlu özellikler taşıdığı gözlenen Ortaköy katliamını kimlerin düzenlediği ve ardında hangi şer güçlerin şeytani plânlarının olduğu bu yazının konusu değil…

Biz, yaklaşık üç yüz yıldan beri aralıksız devam eden egemen batı kültürü ve yaşam biçiminin yoğun etkisi altında farklı bir hayat tarzını tercih eden insanlarımız ile geleneksel manevi değerlerine bağlı kalmaya çalışan insanlarımız arasında tehlikeli bir gerilim oluşturmaya yönelik bu tür operasyonlar karşısında doğru ve sağlam bir bilinç zemini inşa etmek adına küçük bir katkıda bulunmak istedik.”

Bizim kültürümüzde, özellikle Osmanlı döneminde, farklı yaşam tarzları ve inançları olan insanlar, Müslüman, Hıristiyan, Yahudi aynı mekanlarda, üstelik bu facianın yaşandığı orta köyde yüz yıllarca bir arada barış içinde yaşadılar ve halende yaşamaya devam ediyorlar. Son zamanlardaki terör olaylarının bu huzur ortamını ortadan kaldırmaya yönelik olduğu ve bir provokasyon olduğu çok açıktır. Milletimiz faklı yaşam tarzları  ve inançları ile beraber huzur içinde bir arada yaşamaya devam edecektir. Allah  birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin şerrinden milletimizi muhafaza eylesin. Ümmetin birliğini ve bütün dünyaya barışı hakim kılmasını nasip ve müyesser eylesin ( amin )

beğen(1)beğenme(0)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz