Reklam
Reklam
Ezher Haber Sitesi- 03 Aralık 2021, Cuma

CEVŞEN HAKKINDA BİLİNMEYENLER

17 Haziran 2017
1.020 kez görüntülendi

CEVŞEN HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Reklam

u yazıyı yazmama sebep insanımızın bazı dini ögeleri aşırı abarttığı düşüncesinden hareket etmemdir. Elimizde Kur’an ve sünnet gibi çok önemli iki kaynak varken çoğu insanımızın cevşen’e odaklanmasını doğru bulmuyorum. Ramazan ayında bu furyayı dizginlemek amacıyla bu satırları karalamamın doğru olacağını düşündüm. Şimdi cevşen hakkında hep birlikte bilgi sahibi olalım. İnternet araştırmasıyla elde ettiğim bilgileri buradan paylaşmakta yarar görüyorum.

Cevşen, Farsça asıllı bir kelime olup sözlükte “zırh” ve “savaş elbisesi” anlamına gelir. Terim olarak Şiî kaynaklarında Ehl-i beyt tarikiyle Hz. Peygamber’e isnat edilip Cevşen-i Kebîr ve Cevşen-i Sagir diye bilinen, metinleri birbirinden farklı iki duanın ortak adıdır. (Mehmet Toprak, “Cevşen”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1993, cilt: 7, sayfa: 462.)

Cevşen, aslı itibari ile Sünni değil, Şii kaynaklarda bulunmaktadır. Peygamberimize ait olduğu iddia edilen bu dua, hadis kitaplarının hiçbirinde yer almaz. Peygamberimizin onu boynuna astığı veya sahabilerine astırdığı şeklindeki rivayetlerin hiçbiri doğru değildir.

Kulaktan dolma bilgilere rağbet etmeyip, işin aslını öğrenmek çok daha yerinde olacaktır. Çünkü bilgi kirliliğinin had safhada olduğu bir dönemde yaşıyoruz ki doğru ile yanlışı ayırt etmede açıkçası zorlanıyoruz. Birisinden işitilen kaynağın aslı araştırılmaksızın kendimizi kaptırıyoruz. İşte cevşen konusunda da yaşananın bu olduğuna inanıyorum. Örneğin bundan 15 bilemediniz 20 sene önce cevşen hakkında çoğumuzun bilgisi dahi yoktu. Ama Kur’an ve sünnet o zaman hep önümüzdeydi. Bir anda zihinlere yerleştirilen cevşen gerçeğinin insanımızı Kur’an ve sünnetten uzaklaştırdığı noktasında hiç araştırma imkânınız oldu mu? Kuran’dan daha sağlam, sünnetten daha kavi bir kaynak olur mu? Günümüzde ki insanların cevşene bir ibadet tutkusuyla bu derece bağlanmasını doğru buluyor musunuz?

“Cevşen-i Kebîr, bir kısmı naslarda yer alan, mâna ve muhteva bakımından Allah’a nisbetinde hiçbir sakınca bulunmayan kelime ve cümlelerle münâcât ve niyazlardan ibaret bir metin olup bu tür metinlerle duada bulunmak, dinî hayat bakımından tavsiyeye şayan bir davranış olarak görülür. Ancak Cevşen-i Kebîr diye bilinen ve Mûsâ el-Kâzım’dan itibaren imamlar yoluyla Hz. Peygamber’e nispet edilmiş bir hadis olarak rivayet edilen yaklaşık on beş sayfalık metnin sahih olması mümkün görünmemektedir. Zira bu metin, bilinen bir olayı, bir kıssayı veya tarihî bir vakayı anlatan, hafızada tutulması kolay metinlerden farklı olarak her kelime ve cümlesinin büyük bir titizlikle zaptedilip tekrarlanması, Hz. Peygamber’den alınıp rivayet edilmesi imkânsız denecek kadar güçtür. Duanın Sünnî hadis mecmualarında yer almaması, aynı şekilde Şiî hadis külliyatının ana kaynağı durumundaki kütüb-i erbaa’da da bulunmaması, sadece dua mecmuaları gibi ikinci derecede bazı kitaplarda mevcut olması da bu görüşü desteklemektedir.” (Mehmet Toprak, “Cevşen”, DİA, cilt: 7, sayfa: 463.)

Unutmayalım ki dua, boyna asmak için değil, onunla Allah’a yalvarmak için öğrenilir veya yazılır. Cevşenin içinde güzel dua ve zikirler bulunmaktadır. Ama hurafelere inanarak ve aslı astarı olmayan beklentiler içine girerek onları okumak ve üzerinde taşımak caiz değildir.

Kişi duayı, bir şeyi boynuna asarak değil; içten, samimi bir şekilde Allah’a yalvararak yapmalıdır. Peygamberimiz (sav) böyle yapmıştır. Bununla alakalı hadisler şöyledir:

Ebû Saîd radıyallahu anh’den rivayete göre o şöyle demiştir:

“Resûlullah (sav) göz değmesinden ve cinlerin şerlerinden dolayı Allah’a sığınır ve dualar okurdu. Muavvizetân sûreleri denilen Nâs ve Felak sûreleri nazil olunca diğer okuduğu şeyleri bıraktı ve bu iki sûreyi okumaya başladı.” (Tirmizi, Tıbb 16; İbn Mace, Tıbb 33)

Âişe radıyallâhu anhâ anlatıyor:

“Hz. Peygamber (sav) her gece yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Nas ve Felak surelerini ve ihlası okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi.” (Buhari Fedâilu’l-Kur’ân 14, Tıbb, 39, Daavat 12; Müslim, Selâm 50; Tirmizi, Daavât 21; Ebu Dâvud, Tıbb 19)

İşte buradan çıkan sonuca bakarak Kur’an ve sünnet gibi elimizde son derece sağlam yollarla günümüze ulaşmış kaynaklar varken bizim başka yerlerde kaynak arama gibi bir çaba içerisinde olmamız doğru olmaz.

Şunu çok iyi bilmeliyiz ki Kur’an-ı Kerim’de geçen ayeti kerimeler bizim hayatımıza yön vermede, hakkı temsil etmede, hakka ulaşmada en önemli ve sağlam kaynaklar olarak karşımıza çıkar.

Buradan âcizane okurlarıma tavsiyem; lütfen elinizin altında ki Kur’an ve sünnet size yaşamınızda yol gösterecek tüm detayları ortaya koymaktadır. Bunun dışında çabalara girmek nafiledir.

Bizi dünya ve ahirette hakka götürecek olan gerçek budur. Kulaktan dolma bilgilere itibar etmeden en güzeli uygulamak biz Müslümanlara yakışan en güzel davranış olacaktır.

Kaynak: CEVŞEN HAKKINDA BİLİNMEYENLER – Serdar USMAN

beğen(0)beğenme(0)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz