Reklam
Reklam
Ezher Haber Sitesi- 25 Ekim 2021, Pazartesi

Başbakana Mektup

7 Aralık 2014
2.268 kez görüntülendi

Başbakana Mektup
Reklam

Diyanet İşleri Başkanlığında İl Murakıbı olarak görev yapan Veysel soysal Başbakana yazdığı mektuptaarz ve taleplerini Şöyle yerine getirdi  . Benim gibi Başkanlığımız bünyesinde faal olan yüzlerce Murakıbın aşağıda kısaca arz etmeye çalışacağım taleplerinin zat-ı âlinizce değerlendirilerek yerine getirilmesi ve Hükümetimizin yasal adımlar atması noktasında yardımlarınızı arz ve talep ediyorum.

Sayın Başbakanım

Diyanet İşleri Başkanlığında İl Murakıbı olarak görev yapmaktayım. Benim gibi Başkanlığımız bünyesinde faal olan yüzlerce Murakıbın aşağıda kısaca arz etmeye çalışacağım taleplerinin zat-ı âlinizce değerlendirilerek yerine getirilmesi ve Hükümetimizin yasal adımlar atması noktasında yardımlarınızı arz ve talep ediyorum.

1-2010 yılında yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat kanunu ile Başkanlığımız bünyesinde mevcut neredeyse bütün kadrolara iyileştirmeler yapılırken, murakıplık kadrosu kademeli olarak kaldırılmış fakat daha sonra görülen lüzum ve hissedilen ihtiyaç üzerine 2011 yılında çıkarılan K.H.K. ile yetkilerinde, imkânlarında ve özlük haklarında düzenleme ve iyileştirme yapılmadan yeniden ihdas edilmiştir.

2- Hükümetimizin yakın geçmişte, sarf edilen emek ve elde edilen hakları koruyarak ve personel lehinde bir yorum yaparak, vekil imam hatipler ile fahri Kur’an Kursu öğreticilerini kadrolu imam-hatip ve Kur’an Kursu öğreticisi olarak atadığı malumlarınızdır.

3- Diğer kurumlarda birebir aynı veya benzer görevi icra eden örneğin; Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim Müfettişleri, statüleri de yükseltilerek önce Eğitim Müfettişliğine daha sonra da Eğitim Denetmenliğine, hali hazırda ise yeni teşkilat kanunu ile Maarif Müfettişliğine, Maliye Bakanlığında müfettiş, hesap uzmanı, kontrolör ve denetmenlik vazifesini ifa eden görevliler de, bulundukları kadro dereceleri ve müktesepleri ile hiçbir sınava tabi tutulmadan Vergi Müfettişliğine atanmışlardır.

4- Yeni alınan aday memurlarla birlikte sayısı 140.000 ‘e ulaşan Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin merkez teşkilatında bulunan sadece 50 (elli) müfettişle rehberlik, teftiş ve denetiminin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi imkânı bulunmadığı, bu durumun da hizmette kaliteyi azaltacağı düşüncesiyle biz murakıpların da görüşleri alınarak Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yaklaşık üç yıldır bir çalışma yürütülmüş hazırlanan kanun taslağı, Başbakan Yardımcılığı Makamına sunulmuştur. Söz konusu kanun taslağında murakıp unvanının Müftülük Müfettişi veya Müftülük Denetmeni şeklinde değiştirilmesi ve buna uygun olarak statülerinin yükseltilmesi ve özlük haklarında bir takım iyileştirmeler yapılması öngörülmüştü. Murakıpların unvanlarında, yetkilerinde ve özlük haklarında iyileştirmeler yapmak amacıyla hazırlanan söz konusu kanun taslağı, bir dönem Başbakan Yardımcısı olan Sayın Bekir BOZDAĞ ve Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Emrullah İŞLER’in de olur’larını almış olmasına rağmen, bu güne kadar yasalaşma imkânı bulamamıştır.

1987 Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi ve aynı zamanda 1996 Mısır El Ezher Üniversitesi mezunu, 28 Şubat ve YÖK mağduruyum. Yurt dışı İslam Fakülteleri mezunlarına 2010 yılına kadar hiçbir imkân tanınmayıp 2010 yılında da tabi doğal denkliğimiz verilmeyerek 5 beş ders okumam (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde) kaydıyla, AİF’den mezun olduktan sonra ikinci bir mağduriyeti de siz AK Parti döneminde ve Hükümetimiz tarafından yaşayan birsi olarak küsmedik ve darılmadık sizlerden hep beklenti içerisindeyiz

Her zaman mağduru koruyan bir şahsiyete sahip olduğunuz gerçeği bu yazıyı tarafınıza yazma cesaretimi artırmıştır. Başbakanlık görevinizde üstün başarılar dilerken, talep ve beklentilerimizin bir an önce gerçekleşmesi hususunda himmet ve yardımlarınızı bekler, en kalbi muhabbetlerimin kabulü ile selam ve saygılarımı arz ederim.”

Veysel SOYSAL Kocaeli İl Müftülüğü – İl Murakıbı 0535 362 91 35
E-mail: pramitnil@hotmail.com – veyselsoysal@gmail.com

beğen(0)beğenme(0)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz