Reklam
Reklam
Ezher Haber Sitesi- 16 Ocak 2022, Pazar

Bağımlılıkla Mücadele…

25 Mayıs 2017
1.932 kez görüntülendi

Bağımlılıkla Mücadele…
Reklam

Kıymetli kardeşlerim, Türkiye, coğrafi konumu ve tarihi bağlarıyla İslam aleminin en büyük gücü ve devletidir. Ülkemizin canlı ve dinamik bir nüfusa sahip olması ve gençlerimizin sayısının bir çok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olması, bu ülke üzerinde emelleri olan güçlerin, özellikle gençler üzerinde etkin faaliyet göstermelerini doğurmuştur.

Bu saldırının farkında olan devletimiz özellikle sosyal sorumluluk alanlarında geçmişten çok daha fazla ve aktif olarak bulunma gayretindedir.  Bağımlılıkla mücadele konusunda da devletin bir çok bakanlığı ve bağlı kurumları personelini eğiterek bu alanlarda aktif görev almaya davet etmektedir. Bu çalışmalar son derece önemlidir.

Diyanet işleri başkanlığımız da, halkımızın en çok  güvendiği din görevlileri / gönüllüleri eliyle bu alanlarda daha aktif görev yapmaları amacıyla, bağımlılıkla mücadele seminerleri düzenleyerek, din görevlilerimizin illerde yapılan çok başarılı çalışmaları sunulmuş, profesyonel eğitmen eşliğinde bu mücadelenin  (Sağlıklı Yaşam, Madde Bağımlılığı, Alkol Bağımlılığı, Tütün Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığı…) detayları anlatılmıştır.

Bu bağlam da, Afyon’da bağımlılıkla mücadele il koordinatörleri toplantısına Edirne’yi temsilen, ben ve İmam –hatip Emin Yaryıkan arkadaşımla katıldık. Beş gün süren eğitim süresince son derece önemli bilgiler, veriler ve deneyimler paylaştık/ öğrendik. Bağımlılıkla mücadele için bağımlılık çeşitlerini, bağımlılıktan önceki mücadeleyi, bağımlıların tedavi safhasında kurumlar arası dayanışmanın önemini, daha sonra ise bağımlılıktan kutulan kişinin desteklenerek topluma kazandırılması sürecinin çok önemli süreçler olduğunu öğrendik. Bu üç alanda da devletimizin her kurumu sağlam bir iletişim ve destek kanalı kurarak sahada aktif görev almalarının gerekliliğini gördük.

Özellikle okullarda Milli Eğitim Bakanlığımızın  yürüttüğü çok önemli çalışmaya ki, gençlerimizin ekseri çoğunluğu buradadır, manevi rehberlik ve danışmanlık yapacak arkadaşlarımızın da katkısı son derece önemli olacaktır. Devamlı söylediğimiz gibi, nesiller yetiştiren üç önemli kurum vardır. Aile, Okul ve Cami. Bu üç kurum da koordineli bir çalışma sergilerse başarıya çok daha çabuk ulaşabilirler.

 

03.01.2014 tarihinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile imzalanan ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Uygulama Protokolü’ kapsamında eğitim alan rehber öğretmenler;

1- Örgün eğitim alan öğrenci ve velilerine, yaygın eğitim alan öğrenci ve kursiyerlere ‘Sağlıklı Yaşam, Madde Bağımlılığı, Alkol Bağımlılığı, Tütün Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığı’ ile mücadeleyi içeren eğitimlerin verilmesinin sağlanması

     2-  Şiddete tanık olan, şiddete maruz kalan öğrencilerin bireysel veya grupla danışma sürecine alınması ve ailesiyle işbirliği yapılması, gerekirse sağlık kurumlarına yönlendirilmesi,

 

     3- Ailelerin çocuklarını izleme, arkadaşlarını tanıma, çocuklar ile doğru iletişim kurma, onların yanında olduklarını gösterme ve çocuklarının bilgisayar ve televizyon (teknoloji) bağımlılığı konularında bilgilendirilmesi,
 

4- Öğrencilere arkadaş ilişkileri, etkili reddetme davranışı,‘Hayır Diyebilme!’, akran baskısına karşı koyma konularında eğitimler verilerek yaşam becerilenin geliştirilmesi,

     5- Öğrencilerin zararlı alışkanlıklar ve korunma yolları konusunda bilgilendirilmeleri,
 

6- Bağımlılık ile mücadele konusuna dikkat çekmek amacıyla sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve basına tanıtılması,

       7- Stres ve kaygı ile baş etme yolları konulu seminer çalışmalarının yapılması,
      8- Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri amblemleri, ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alametleri ile kıyafet, takı ve aksesuar taşınmasının eğitim ortamında engellenmesi
     9- Her türlü sakız, çerez, şeker, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar vb. ürünlerde tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak ürünlerin eğitim ortamında dağıtımının ve satışının engellenmesi
     10- Öğrencilere örnek olmaları bakımından tütün veya tütün ürünlerini kullanan öğretmen ve yöneticilerin, öğrencilerin görebileceği okul çevresi gibi dış alanlarda bu tür ürün kullanmamaları için gerekli tedbirlerin alınması,
     11- Risk grubunda olan öğrencilerin tespit edilerek ailesi ile işbirliği yapılması, aile işbirliğinin güçlendirilmesi, okula devamlarının sağlanması ve okul başarısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
    12- Risk grubunda olan öğrencilerin psikolojik, tıbbi bilgilerinin ve kişisel verilerinin gizliliği esasına uygun olarak saklı tutulması ve öğrenci aleyhinde kullanılmaması,
 

13- Okul kantininde sağlığa zararlı maddeler ve öğrencilerin beslenmesini olumsuz etkileyen yiyeceklerin bulundurulmaması ve satışının engellenmesi açısından denetlenmesi,

    14- Milli Eğitim Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı arasında 20 Eylül 2007 tarihinde imzalanan ‘Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyu ve Önleyici Tedbirlerin Alınmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde okul irtibat görevlileriyle işbirliğinin sağlanması,
 

15- Okulun güvenliğini artıracak tedbirlerin alınması

    16- Öğrencilerin ders dışı zamanlarının spor, sanat, kültür, izcilik ve sosyal sorumluluk projeleri, doğayı koruma ve geliştirme etkinlikleri gibi faaliyetlerle yararlı biçimde değerlendirilmeleri için okulların bölgesindeki tüm tesis araç ve gereçlerden ortaklaşa yararlanılmasına yönelik tedbirlerin alınması,
   17- Arkadaşlarına iyi örnek olan ve sosyal etkinliklerde başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi,
   18- Eylem planında bulunan etkinliklere daha çok öğrencinin katılımının sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması…şeklinde alınan bu ve benzeri faaliyetlerin her kurum tarafından desteklenmesi son derece önemlidir.

Diyanet işleri başkalığımızın aktif olarak sahada bulunan din gönüllüsü arkadaşlarımızla, yürtmüş olduğu hizmetlere, manevi rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle de katkı sunarak  çok daha başarıya ulaşacağına inancımız tamdır …Rabbim çalışmalarımızı bereketli niyetimizi halis eylesin.

 Selim AL / Vaiz

beğen(0)beğenme(0)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz